MENU

Projekt kompleksowy

Stanowi kompletną, spójną i starannie dopracowaną dokumentację projektową, powstałą na gruncie kilku etapów procesu aranżacji wnętrza. Począwszy od ustalenia oczekiwań Klienta, poprzez funkcjonalne rozplanowanie pomieszczeń i wizualizacje pomysłu, skończywszy na opracowaniu szczegółowego projektu techniczno-wykonawczego i kosztorysu materiałowo-ilościowego.

1 Rozmowa

To punkt wyjścia dla udanej współpracy. Na tym etapie, poznajemy Państwa oczekiwania, przeznaczenie nieruchomości, założenia budżetowe czy preferowaną stylistykę. Architekt prowadzący udzieli niezbędnych informacji dotyczących naszej pracowni, przebiegu współpracy oraz zakresu poszczególnych etapów i wstępnych terminów ich realizacji. Chętnie powtarzaną praktyką spotkań jest omówienie dostarczonych przez Klienta inspiracji, które często ułatwiają określenie ulubionych trendów.

2 Układ funkcjonalny

Następnie przechodzimy do funkcjonalnego rozplanowania pomieszczeń i wstępnej organizacji przestrzeni. Etap szczególnie istotny przy zakupie nieruchomości w stanie deweloperskim, kiedy Inwestor wciąż może zgłosić preferencje układu niektórych ścian, elektryki czy przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Po zakończeniu etapu funkcjonalnego, otrzymacie Państwo sporządzony na bazie rzutu 2d, ogólny układ pomieszczeń, mebli, urządzeń, sanitariatów oraz istotnych dla komunikacji, większych elementów wyposażenia wnętrza. 

3 Wizualizacje koncepcji

Po akceptacji układu funkcjonalnego, przystępujemy do najbardziej oczekiwanego etapu prac projektowych - wizualizacji. Stanowią one konkretyzację wcześniejszych ustaleń. Architekt, przekaże Państwu, opracowane w programie graficznym, fotorealistyczne ujęcia (wydruki lub zapis cyfrowy .jpg), każdego z projektowanych pomieszczeń.
Wizualizacje pozwolą Państwu zobaczyć nasz pomysł na aranżację wnętrza, jeszcze przed jego realizacją, dając tym samym realny podgląd etapu finalnego.

4 Projekt techniczny

Zwany także wykonawczym, jest ostatnim etapem prac projektowych. To szczegółowa dokumentacja, zawierająca istotne dla realizacji przekroje techniczne, które będą nieodzowną podstawą działań wykonawców i branżystów.
Z uwagą i starannością dbamy o dopracowanie każdego elementu oraz czytelność projektu. Dokumentacja techniczna obejmuje: rzuty podłóg, ścian, sufitów, szczegóły wyburzeń i podziałów, schematyczne układy punktów elektrycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, autorskie projekty wykonawcze elementów "na zamówienie".

5 Kosztorys

Dbamy o Państwa budżet, dlatego, po ustaleniu jego progów, priorytetem będzie dla nas stworzenie optymalnego kosztorysu. Dobór możliwie najlepszych w danych warunkach materiałów i elementów wyposażenia.
Kosztorys, to kompletne zestawienie wpisanych w projekt elementów wykończenia (podłogi drewniane, kamienie, płytki, sztukaterie etc.) i aranżacji wnętrza (w tym mebli, opraw oświetleniowych, sanitariatów, tekstyliów, dodatków).
W zestawieniu materiałowym, wskażemy Państwu nazwę produktu, producenta, ilość, aktualne miejsce i cenę zakupu.
Liczymy, iż przygotowany przez nas kosztorys, ułatwi Państwu realizację etapu zakupów, a także pozwoli świadomie zarządzać założonym budżetem.

6 Wyceny branżystów

Dobrze wiemy, doświadczając tego w codziennej praktyce zawodowej, jak ważną podporę dla procesu realizacji, stanowi profesjonalny, sprawdzony i zaufany zespół wykonawców.
Realizację swoich projektów, chcemy powierzać wyłącznie najlepszym fachowcom, dlatego oferujemy Państwu, możliwość przygotowania przez firmy z którymi współpracujemy, wycen różnego zakresu prac:
ogólnobudowlanych, wykończeniowych, stolarskich, usług kamieniarzy i szklarzy, usług parkieciarskich, systemów inteligentnego domu, klimatyzacji i wentylacji, multimediów, nagłośnienia i audio-video, systemów SPA sauen etc.
Na życzenie Klienta, wysyłamy do sprawdzonego branżysty projekt z prośbą o wycenę, którą następnie przekażemy Państwu do omówienia.

Nadzór autorski

Stanowi usługę, w ramach której architekt prowadzący, po rozpoczęciu prac budowlano-wykończeniowych, dokonuje na miejscu inwestycji jednej lub kilku wizji lokalnych, weryfikując zgodność realizacji z założeniami projektu.

Podstawowa usługa nadzoru autorskiego, polega na wizytach architekta w miejscu inwestycji oraz weryfikowaniu zgodności, trwających prac budowlano - wykończeniowych z założeniami projektu.
Architekt prowadzący udziela odpowiedzi na pytania wykonawców, podpowiada określone rozwiązania, przekazuje swoje uwagi głównemu wykonawcy i/lub Inwestorowi, który może lub nie, towarzyszyć architektowi w trakcie wizji lokalnej. Liczba wizyt architekta na miejscu inwestycji oraz ich koszt ustalane są indywidualnie.
Usługa nadzoru autorskiego ma charakter elastyczny, co oznacza, iż jej zakres może być rozszerzony w zależności od potrzeb i preferencji Klienta.

W najpełniejszej wersji usługi, architekt realizujący nadzór autorski może przyjąć rolę inwestora zastępczego i jako osoba decyzyjna, poprowadzić inwestycję, aż do etapu finalnego bez udziału głównego Inwestora. Wszystkim Klientom, którzy wolą uniknąć trudów związanych z prowadzeniem remontu polecamy skorzystanie z oferty projektu "pod klucz".

Projekt pod klucz

Jest rozbudowaną formą współpracy, łączącą w ramach jednej umowy oferty projektu kompleksowego i rozszerzonego nadzoru autorskiego. Wraz z kompletną dokumentacją projektową, Klient zyskuje pewność rzetelnej realizacji, której gwarancją jest pełniący rolę inwestora zastępczego - architekt prowadzący.

Remont jest procesem złożonym i wielozadaniowym. Sam fakt posiadania szczegółowo i profesjonalnie opracowanej przez architekta wnętrz dokumentacji projektowej, stanowić będzie dla Państwa duże ułatwienie i solidną podstawę dalszych działań. Warto jednak podkreślić i mocno zaakcentować, iż jest to dopiero punkt wyjścia.

Prowadzenie inwestycji na etapie prac budowlano - wykończeniowych, wymaga dużego zaangażowania (poświęcenia czasu i uwagi), dobrej organizacji oraz umiejętności zarządzania (pracownikami, budżetem). Dla wielu Inwestorów, pogodzenie codziennych aktywności, jak praca, obowiązki rodzinne i wiele innych, z koniecznymi wizytami na budowie, nadzorowaniem i koordynowaniem prac, odbieraniem zamówień czy dostarczaniem materiałów, okazuje się zbyt uciążliwe lub w praktyce wręcz niemożliwe do zrealizowania.

Niezależnie od powodów, braku czasu, zwyczajnej antypatii wobec prowadzenia remontu, dużej odległości do miejsca inwestycji czy innych bardziej lub mniej ważnych kwestii, warto zdać się na profesjonalistę. Mając na uwadze złożoność oraz indywidualny charakter każdej sytuacji, oferujemy Państwu możliwość poprowadzenia przez doświadczonego architekta wnętrz pełnego nadzoru nad realizacją projektu.

Do głównych zadań architekta nadzorującego realizację "pod klucz" należą m.in.:

  1. Wizyty na budowie, służące weryfikowaniu postępu prac oraz ich zgodności z założeniami projektu oraz przyjętymi terminami.
  2. Stały kontakt z wykonawcami i branżystami, rozwiązywanie bieżących problemów oraz niezbędne konsultacje.
  3. Przygotowanie, składanie i realizację (odbiory) zamówień (materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia, tekstyliów, dodatków).
  4. Koordynowanie harmonogramu prac wykonawców i branżystów. Czuwanie nad kolejnością podejmowanych działań, terminami ich rozpoczęcia i zakończenia.

Projekt na odległość

Praktykujemy rozwiązania na miarę potrzeb naszych czasów. Niezależnie od dzielącej nas z Państwem odległości i/lub lokalizacji nieruchomości, zrealizujemy pełny proces projektowy.

Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet, dostępnym komunikatorom czy "pamięci w chmurze" z powodzeniem realizujemy współpracę na odległość. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy ze względu na lokalizację ale także brak dyspozycyjności, korzystając z form kontaktu na odległość (prze Internet, telefon) bez konieczności dojazdów i spotkań "na miejscu", chcieliby zrealizować współpracę w zakresie aranżacji wnętrza.

Usługa obejmuje także aranżację wnętrza oraz nadzór nad zgodnością realizacji z projektem, dla nieruchomości zlokalizowanych poza granicami Polski.